SH ČMS - Okrsek Struhařov

Název:SH ČMS - Okrsek Struhařov
Sídlo:Struhařov 59, 256 01 Struhařov
IČO:18033768
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:03.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77269
Účel:

Cílem činnosti sh čms je: a)spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimořádné události) b)vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí c)podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost d)organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Otice Revoluční 383, 251 63 Strančice - Strančice Detail
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Letkov sport Staroplzenecká 190, 326 00 Letkov - Letkov Detail
SH ČMS - Okrsek Frýdštejn Malá Skála 122, 468 22 Malá Skála Detail
SH ČMS - Okrsek č. 10 Doubravy Doubravy 45, 763 45 Doubravy Detail
SH ČMS - Okrsek Manětín - Bezvěrov Manětín 89, 331 62 Manětín Detail
SH ČMS - Okrsek č. 11 Slušovice Březová 36, 763 15 Březová Detail
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Odry - Vítovka Odry 6, 742 35 Odry Detail
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikantice Vikantice 131, 788 25 Vikantice Detail
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobětice Višňová 2839/11, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa Detail
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krasíkov Krasíkov 64, 563 01 Krasíkov Detail