Šance Elence, z. s.

Název:Šance Elence, z. s.
Sídlo:Čechočovice 32, 675 22 Čechočovice
IČO:14035189
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28006
Účel:

Základním účelem spolku je podpora léčby a pořizování zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro osobu postiženou spinální svalovou atrofií (dále také sma), konkrétně pro elenu schőnbergerovou, narozenou dne 16. července 2021. účelem je rovněž zajištění potřeb nutných k usnadnění běžného života, zajištění potřebné rehabilitace, dalších cvičení a zájmových kroužků k podpoře pohybové aktivity (hypoterapie, plavání, ergoterapie, aj.), rehabilitačních pobytů, osobní asistence, léčebných výloh, léků nehrazených ze státního zdravotního pojištění a jejich aplikaci ve zdravotnickém zařízení (a to i v zahraničí), na pořízení kompenzačních a zdravotních pomůcek. dále na zajištění bezbariérového bydlení a potřebných terénních úprav k zajištění bezbariérového přístupu a na pořízení a úpravu automobilu pro handicapované. výtěžek může být rovněž použit k podpoře dalších osob s diagnózou sma, a to k financování stejných potřeb jako v případě eleny schőnbergerové

Charitativní a dobrovolnická činnost

Rozšiřování obecného povědomí o spinální svalové atrofii ve společnosti

Získávání finančních a věcných darů, dotací a grantů na podporu účelu spolku