Název: Šachtar Bo Ostrava, z. s.
Sídlo: Šilheřovická 179, 747 14 Markvartovice
IČO: 10879587
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 28. 05. 2021
Spisová značka: L 19763 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel:Základním posláním, cílem a účelem spolku je: vytvářet svým členům podmínky pro zapojení do sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit a zajistit pro ně materiální podmínky, vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména získáváním grantů, dotací a darů a také vlastní vedlejší hospodářskou činností, budovat, provozovat a udržovat sportovní, kulturní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, hájit zájmy členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí, ostatními organizacemi i s jednotlivci, dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační, vzdělávací a osvětovou činností