Název: Rybářský spolek Malý pištínský rybník, z.s.
Sídlo: Jeremiášova 1926/16, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3
IČO: 10768149
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 07. 05. 2021
Spisová značka: L 8768 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel:1. hlavním posláním spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění rybářství v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutím a pokyny příslušných správních orgánů. 2. spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů: a) svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny), b) propaguje na veřejnosti ochranu přírody a rybářství, zejména pořádáním kulturních, společenských a výchovných akcí, c) zajišťuje chov, vypouštění, ochranu ryb a péči o ně, a ochranu krajiny, d) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování rybářských zvyků a tradic, e) využívá státních i jiných dotačních programů. 3. další podrobnosti o činnosti spolku a provozu upravuje provozní řád spolku (dále jen ,,provozní řád), který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. 4. spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny a rybaření spolupracuje s příslušnými správními orgány, s fyzickými a právnickými osobami. 6. spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a provozním řádem. 7. spolek může vlastnit a nabývat majetek. 8. spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou a podnikatelskou činnost