Název: Rozvojový HR klastr z. s.
Sídlo: Paseky 616, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČO: 10853022
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 13. 05. 2021
Spisová značka: L 27653 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Základními účely klastru jsou v rámci témat pojících se k problematice vedení lidí a personálního managementu zejména: -sdružování firem s vyspělým systémem vedení lidí, které kladou důraz na osobní rozvoj zaměstnanců, vyvážení pracovního a osobního života i celospolečenskou odpovědnost, -zvyšování povědomí a vzdělávání v oblasti personalistiky (hr) a vedení lidí, vzájemná výměna zkušeností, -podpora projektů zaměřených na zlepšování pracovních podmínek, duševní a fyzické zdraví zaměstnanců, podporu zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců (čerství absolventi škol, věková skupina 55+, zdravotně postižení)
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Klastr vedle své hlavní činnosti současně vyvíjí i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání. vedlejší hospodářská činnost klastru spočívá zejména v analyticko-poradenské a vzdělávací činnosti, která primárně vede k podpoře hlavní činnosti