Název: Rozmysl, centrum podpory učení, z. ú.
Sídlo: Lyčkovo náměstí 460/6, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 09508881
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 03. 10. 2020
Spisová značka: U 898 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:Poradenství v otázkách výchovy a rozvoje dětí využíváním metody instrumentálního obohacování profesora reuvena feuersteina a zprostředkovávaného učení
Individuální a skupinová práce se všemi účastníky edukačního procesu
Vzdělávací akce a poradenství se zaměřením na umění zprostředkování pro rodiče, pedagogické a nepedagogické pracovníky
Vzdělávací akce a poradenství pro rodiče a rodiny se zaměřením na zefektivnění interakcí, nezávislého učení a poznávacích procesů v každodenním životě
Mapování učebního potenciálu klientů
Posilování kompetencí, individuality a aktivizace osob ve výchově a vzdělávání
Podpora zavádění nových přístupů ve školní praxi
Publikační činnost
Statutární orgán - ředitel: statutární orgán - ředitel: mgr. zuzana križková, dat. nar. 25. března 1970 nad jordánkem 310, šeberov, 149 00 praha 4 den vzniku funkce: 3. října 2020
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel zastupuje ústav ve všech jeho věcech samostatně. k podepisování za ústav dochází tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu ústavu připojí ředitel svůj podpis. při jednání - jehož ocenitelné plnění přesahuje částku 100.000,- kč, nebo - které se týká nemovitostí ve vlastnictví ústavu (vč. jejich nabytí), vyžaduje jednání ředitele předchozí schválení správní rady, a to v písemné nebo e-mailové podobě. pro opakující se plnění se za rozhodnou částku považuje součet plnění během kterýchkoli 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců