ROYAL plavecký klub z.s.

Název:ROYAL plavecký klub z.s.
Sídlo:Klimentská 1652/36, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:19436734
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:14.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77723
Účel:

A. účelem spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak plaveckých/sportovních kurzů její organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly. b. napomáhat rozvoji sportu a zdraví. c. rozvíjet zejména plavecké a pohybové aktivity mezi členy spolku d. vytvářet podmínky pro vyhovění potřeb a zájmů členů, případně ostatní veřejnosti, v oblasti různorodé sportovní činnosti, především prostřednictvím plaveckých sportů, gymnastických sportů, pořádáním sportovních akcí spojených s napomáháním rozvoji sportu a pohybových aktivit, které přispívají ke zkvalitnění fyzického a duševního zdraví. e. zvyšovaní informovanosti o možnost vzdělávacího vyžití. f. rozšiřování spolupráce se sportovními kluby. g. šíření informací o vlastní činnosti a aktivit spolu s ní související. h. realizování aktivit financované z prostředků získaných z 2% daně z příjmu fyzických nebo právnických osob za účelem rozvoje sportovního a vzdělávacího života členů a ostatní veřejnosti

Předmět činnosti:

A.organizace sportovních cvičení a akcí. b.organizace kulturních společenských akcí. c.organizace přednášek a workshopů za účelem všeobecného vzdělávaní členů, případně ostatních veřejností, hlavně v oblasti sportu a pohybových aktivit. d.organizace a provozování sportovní činnosti v oblasti závodního plavání a vytváření a udržování materiálních a tréninkových podmínek pro tuto činnost. e.organizace tréninkové a závodní činnosti a směrování zejména k výchově dětí a mládeže a podpoře jejich fyzického a duševního zdraví