Název: Rodiče a přátelé dětí s vývojovou dysfázií, z. s.
Sídlo: Lípová 91/8, 664 49 Ostopovice
IČO: 09436995
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 30. 09. 2020
Spisová značka: L 27158 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Zlepšování kvality života osob s vývojovou dysfázií a dalšími poruchami řeči na základě neurovývojových problémů
Informování veřejnosti o diagnóze vd a jejích projevech
Pomoc rodinám osob s vd zajistit odpovídající péči pro tyto osoby, s důrazem na terapeutickou složku jako nedílnou součást léčebného procesu
Pomoc rodinám osob s vd zajistit kvalitní vzdělání pro tyto osoby
Organizace svépomocné poradenské činnosti