RNB SCHOOL, z.s.

Název:RNB SCHOOL, z.s.
Sídlo:Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město
IČO:17453691
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:26.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76630
Účel:

Účelem činnosti spolku je: a)popularizace hudby, tance b)popularizace dabingu, c)hudební vzdělávání, a d)rozšiřování hudebního povědomí u široké veřejnosti e)vzdělávací činnost v hudebním, dramatickém a tanečním oboru, f)tvorba audiovizuálních děl spojených se vzděláváním, g)pořádání vzdělávacích workshopů, zájezdů a konferencí, h)pořádání kulturních akcí za účelem popularizace činnosti spolku, i)realizace volnočasových aktivit v hudebním, dramatickém a tanečním oboru, j)rozvíjení uměleckých činností se zaměřením na mládež