Název: Restart Brno z. s.
Sídlo: Panská 441, 664 08 Blažovice
IČO: 10711261
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 16. 04. 2021
Spisová značka: L 27545 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností