Renesance pohybu z. s.

Název:Renesance pohybu z. s.
Sídlo:Koněvova 1741/183, 130 00 Praha - Žižkov
IČO:14393107
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:05.04.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76108
Účel:

Spolek je dobrovolným, nevládním svazkem občanů, v němž se spolčili osoby provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost pro děti, mládež i dospělé. spolek má za úkol vést a organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury, hájit zájmy členů sportovního klubu. za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci a dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

- pořádání sportovních akcí, vzdělávacích a osvětových seminářů, pohybové činnosti, sportovních lekcí - pronájem prostor - pořádání skupinových lekcí