RENEGADES z.s.

Název:RENEGADES z.s.
Sídlo:Karlovarská třída 108, 273 01 Kamenné Žehrovice - Kamenné Žehrovice
IČO:17163145
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76312
Účel:

1.renegades z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je organizování společenských, kulturních a sportovních akcí se zaměřením na motocyklovou turistiku, motocyklový sport, organizační a osvětovou činnost. 2.činností renegades z.s. je: a)organizování vlastní motocyklové, turistické a sportovní činnosti, rozvíjení spolkové a osvětové činnosti občanů b)organizování a pořádání vlastních setkání, pořadů, zábav a dalších společenských akcí c)rozšiřování ekonomické základny pro plnění cílů spolku d)provozování a udržování zařízení a prostředků, které vlastní nebo užívá e)vedení svých členů k dodržování etických, mravních, zákonných i společenských pravidel a tím podporovat zájem veřejnosti a zejména mládeže o mototuristiku f)hájení zájmů spolku uvnitř i navenek g)spolupráce s orgány samosprávy obcí, s dalšími organizacemi a spolky i s jednotlivci