Název: Recepce není vrátnice z. s.
Sídlo: Václava Křena 556, 252 31 Všenory
IČO: 09937218
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 11. 03. 2021
Spisová značka: L 74449 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Spolek sdružuje osoby, kterým pomáhá s profesionalizací prostředí recepcí a recepčních služeb a mění jejich vnímaní v očích firem i veřejnosti. spolek pomáhá firmám, aby se mohly plně soustředit na svůj core business tím, že pozitivně působí a zlepšuje kvalitu recepčních služeb v čr
1.spolek vykonává k naplnění svého poslání zejména následující veřejně prospěšné činnosti: a.poskytuje platformu pro sdílení znalostí a zkušeností mezi členy spolku. b.sdružuje osoby podílející se na kultivaci prostředí recepcí a recepčních služeb v čr. c.provádí nezávisle základní výzkum trhu. d.aktivně se podílí na zvyšování odborné úrovně svých členů a trhu obecně e.zprostředkovává sdílení nabídky a poptávky mezi veřejností a poskytovately recepčních služeb. f.propaguje zájmy svých členů a jejich cíle směrem k úřadům státní správy a samosprávy, dalším organizacím a odborné i laické veřejnosti na národní i mezinárodní úrovni. g.spolupracuje s firmami a podnikatelským sektorem. h.spolupracuje s médii. i.poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby. j.pořádá semináře, workshopy a další vzdělávací akce. k.pořádá kulturní a akce. l.realizuje kampaně na podporu kultivace recepčních služeb v čr. m.pořádá, organizuje a zaštiťuje soutěže a další společenské události pro své členy. n.tvoří odborné články a obsah webových portálů. o.vyvíjí vlastní ediční, vydavatelská, publikační a propagační činnost p.zajišťuje audity kvality a uděluje certifikáty kvality v oboru recepčních služeb
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:1.vedle své hlavní činnosti může spolek vykonávat i hospodářskou (ekonomickou) činnost, související s podporou hlavní činnosti spolku a jeho posláním. 2.vedlejší činností je pak zejména: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, kdy konkrétní obory činnosti jsou uvedeny v živnostenském oprávnění. 3.zisk dosažený z vedlejší činnosti je použit primárně na financování hlavní činnosti a na úhradu nákladů spojených se správou a rozvojem spolku
ID datové schránky: fyjg7uz
Příjem datových zpráv: Ne