Název: RADOST - spolek pro obnovu Člověka, z.s.
Sídlo: Koliště 142/49, 602 00 Brno - Zábrdovice
IČO: 10942912
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 06. 2021
Spisová značka: L 27704 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Účelem spolku je rozvoj pozitivních osobnostních mentálních a fyzických schopností i dovedností dětí, mládeže i dospělých bez rozdílu vyznání, barvy pleti i sexuální orientace v souladu s lidstvím a morálními hodnotami vyspělé společnosti. cílem je směřování k realizaci maximálního osobního potenciálu jedince. aktivity organizované spolkem mají podpořit uvědomění si vlastního lidství, probudit zájem o hledání životního poslání, aktivní přístup k žití a spolupodílení na společenském životě, prohloubení sebepoznání a odhalování vlastních možností na fyzické i psychické rovině, mají vést k rozpoznání a rozvíjení talentu i snahu uplatnit nadání v naplňování životního poslání. jde i o podporu vztahu k přírodě, práci, učení a poznání vnějšího světa. dalším z cílů je obnovení sil, motivace i kreativity na cestě k realizaci individuálních cílů jedince, tedy re-kreace
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Vedlejší hospodářská činnost spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost na podporu činnosti hlavní, spočívající v: a)prodeji rukodělných výrobků a reklamních předmětů b)pronájmu nemovitostí c)pronájmu sportovního a jiného náčiní d)pronájmu motorového vozidla