Rada rodičů při ZŠ a MŠ Hazlov z.s.

Název:Rada rodičů při ZŠ a MŠ Hazlov z.s.
Sídlo:Hazlov 119, 351 32 Hazlov
IČO:17290007
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:19.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10152
Účel:

- podpora základního školství prostřednictvím respektování práv, potřeb a zájmů dětí navštěvujících základní školu (dále jen zš) cílem je podpora a pomoc při rozvoji zš, spolupráce při vzdělávacím procesu žáků a účinná materiální i morální pomoc při plnění jejího poslání zš. - rozvoj všestranné spolupráce a posílení komunikace mezi rodiči a zástupci zš. - podpora, koordinace a spolupráce při tvorbě školního vzdělávacího programu zš. - pomoc při organizaci a plánování akcí zš. - materiální a finanční zajištění akcí zš, finanční podporou při pořádání kulturních a sportovních akcí a soutěží. - zlepšení vybavení zš, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy. - usilování o propagaci a prezentaci výsledků zš. - podporou mimoškolních a zájmových aktivit žáků zš. - rozvoj občanské společnosti

Předmět činnosti:

- zprostředkování toku informací mezi rodiči a zástupci zš seznamováním rodičů a ostatních osob s cíli a úkoly zš, seznamováním vedení zš s náměty, připomínkami a stížnostmi. - aktivní zapojení členů spolku do přípravy a organizací akcí zš. - pořádání akcí, které přispívají ke zlepšení vztahů mezi zš, rodiči, veřejností a dětmi navštěvující zš. - spolupráce s orgány samosprávy, státní správy a dalšími subjekty při nápomoci rozvoje veřejného, kulturního a sportovního života města. - spoluprace s dalšími subjekty vyvíjejícími podobnou činnost, včetně krizových center, spolků a organizací poskytující služby pro děti v ohrožení, pro děti v nevýhodných sociálních podmínkách. - podpora integrace, zahraniční i tuzemská spolupráce, vytváření podmínek pro výměnu zkušeností, pro rozvoj, tvorbu a realizaci projektů v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže a prevence