R.C. DEPORTIVO Brno z.s.

Název:R.C. DEPORTIVO Brno z.s.
Sídlo:Šardice 426, 696 13 Šardice
IČO:17362156
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28402
Účel:

1.základním účelem a hlavní činností r.c. deportivo je: a)provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b)vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c)budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d)vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e)hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f)zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení g)dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností