PYTHAGORAS OPAVA, z.s.

Název:PYTHAGORAS OPAVA, z.s.
Sídlo:Písková 506/11, 747 07 Opava - Jaktař
IČO:19138997
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:12.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20695
Účel:

Spolek je zájmovým a neziskovým svazkem členů, fyzických osob, kteří se spolčili, aby jako dobrovolný a samosprávný svazek členů na základě svého společného zájmu naplňovali následující poslání spolku, tedy zejména:

A)shromažďovat lidi dobré vůle, kteří se budou pravidelně scházet, aby vzděláváním dosáhli svého zlepšení v rovině filozofické a humanistické, a to formou seminářů, diskusních klubů a odborných přednášek, vždy však s výjimkou politické a náboženské diskuse,

B)účastnit se na projektech naplňujících hlavní účel spolku dle bodu 3.1. písm. a), to ať jako jejich pořadatel či organizátor nebo podporovat či participovat na takových projektech, pořádaných třetími osobami,

C)organizovat dobrovolné dobročinné akce na pomoc potřebným či za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj zejména v souladu s účelem spolku dle bodu 3.1. písm. a), a to i osob, které nejsou členy spolku,

D)zajišťovat plnění účelu spolku dle bodu 3.1. písm. a) dalšími formami, vždy však v souladu s ust. bodu 3.1 písm. a)

E)uplatňovat společný zájem a koordinovat svou spolkovou činnost s ostatními spolky působícími v české republice se shodným zaměřením, účelem a cíli členstvím ve svazovém spolku dle § 214 odst. 2 obč.z