Název: Pro Tlustec, z.s.
Sídlo: Brniště 38, 471 29 Brniště
IČO: 09898760
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 08. 02. 2021
Spisová značka: L 12944 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:Účelem spolku je: 1.prosadit co nejširší využívání rekultivací k ochraně životního prostředí a prosazení udržitelného rozvoje; 2.podpora a podíl na uskutečnění rekultivačního projektu kopce tlustec, nacházejícím se na severním okraji ralské pahorkatiny, v okresech česká lípa a liberec, kde je od roku 1968 stanoven dobývací prostor pro dobývání za účelem stavebního kamene čediče. nyní v kamenolomu není prováděna hornická činnost a v důsledku toho není dosahováno ekonomických výnosů z dobývání a v důsledku toho je rekultivace kopce tlustec pro nedostatek peněžních zdrojů neuskutečnitelná. účelem spolku tak je přispět k znovuobnovení dobývání stavebního kamene v dobývacím prostoru luhov, které ekonomickým výnosem z dobývání zajistí komplexní sanaci a rekultivaci kopce tlustec. 3.podporou obnovy dobývání v dobývacím prostoru luhov přispět, pomoci a vytvářet podmínky k naplněním dohod uzavřených mezi obcí brniště a společností vlastnící kamenolom na kopci tlustec, a z prostředků získaných dobýváním: 1.s využitím dosažitelných vědeckých a technických prostředků, rekultivovat dobývací prostor a rekultivace kopce tlustec a dosáhnout tak jeho obecně prospěšného, účelného a přínosného, začlenění do krajiny vhodného pro zdravý, přirozený a kvalitní život a volnočasové aktivity, 2.podpořit rozvoj obec brniště, aby z prostředků získaných dobýváním od vlastníka kamenolomu mohla uskutečnit zejména opravy obecního majetku, infrastruktury, inženýrských sítí, školních zařízení včetně školky, a podpořit kulturní aktivity, hasičský sbor a sportovních aktivit). d.šíření informací o potřebě ochrany životního prostředí a potřebě udržitelného rozvoje, podpora a uskutečňování činností sledujících udržitelný rozvoj, e.šíření znalostí o přirozené odpovědnosti každého člověka vůči budoucím generacím za udržení přirozené úplnosti životného prostředí chápaného v odborných kruzích jako ekologické občanství