Pro Silva Bohemica, z.s.

Název:Pro Silva Bohemica, z.s.
Sídlo:Zemědělská 810/3, 613 00 Brno - Černá Pole
IČO:14098130
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28045
Účel:

A) účelem spolku je sdružovat lesníky, vlastníky lesů a přátele lesa, kteří praktikují nebo prosazují přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů. b) spolek propaguje přírodě blízké hospodaření a svou činností přispívá k získávání nových poznatků o lesích a v praxi je ověřuje

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

A) výdělečná činnost, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku. b) účast v grantových a projektových výzvách souvisejících s činností spolku. c) organizování odborných seminářů, workshopů, exkurzí, tematických zájezdů včetně zahraničních a dalších podobných akcí. d) vydavatelská a publikační činnost. e) poradenství v oblasti přírodě blízkého hospodaření pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a další zájemce

ID datové schránky: dmf65eg
Příjem datových zpráv: Ne