Název: Přísun Povolen, z.s.
Sídlo: Mlýnská 128, 267 24 Hostomice
IČO: 10746803
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 05. 05. 2021
Spisová značka: L 74705 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Hlavní cíle: poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti kultury, podporovat, podněcovat a rozvíjet tvůrčí uměleckou činnost a poskytovat alternativu komerčnímu umění. 2) dílčí cíle: a) umožnit umělcům a jejich příznivcům se neformálně stýkat a prezentovat své umění, b) pořádat hudební a jiná umělecká vystoupení nekomerčních umělců, c) pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní tvůrčí schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, d) poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, pozitivních hodnot a postojů, e) podpora a rozvoj znalostí v oblasti alternativní kultury, f) spolupracovat s jinými spolky, institucemi, úřady a organizacemi