Název: Před školkou, z.s.
Sídlo: Viniční 1846/234, 615 00 Brno - Židenice
IČO: 10836764
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 27. 05. 2021
Spisová značka: L 27639 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Předškolní výchova a vzdělávání dětí od 1 do 6 let věku pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti poskytování služeb pro rodinu a domácnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti organizování příměstských táborů pomoc matkám (otcům) s dětmi v tísni pomoc dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu v institucionální nebo náhradní rodinné péči nebo jejichž vývoj ve vlastní rodině je ohrožen v důsledku týrání, zanedbávání, zneužívání nebo jež jsou i z jiných důvodů sociálně ohroženy ochrana profesních zájmů svých členů (manželských a rodinných poradců a sociálních pracovníků působících v manželském a rodinném poradenství) přispívat k výchově, formaci a rozvoji osobnosti dětí a mládeže se zvláštním zaměřením na hodnotné a smysluplné využití volného času zajišťování materiální pomoci, dotací a kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží, pořádání akcí se zaměřením na aktivní využití volného času poskytování trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině v denním režimu. naplnění výše zmíněných cílů chce spolek dosahovat především formou pomoci rodičům s výchovou a vzděláváním dětí, pomoc rodičům se slaďováním rodinného a pracovního života a zajištění smysluplného využití volného času dětí. právně-propagační činnost v zájmu zlepšení ochrany dětí v čr, pomoc a péče při budování mezilidských vztahů a vztahů v rodině. účelem hlavní činnosti spolku není vytváření zisku. dalšími prostředky k dosažení cílů by se měly stát vlastní projekty a činnosti k realizaci hlavního účelu spolku