Pražský spolek přátel přírody, z.s.

Název:Pražský spolek přátel přírody, z.s.
Sídlo:Pavlíkova 607/16, 142 00 Praha - Kamýk
IČO:18004571
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77236
Účel:

Sdružování lidí se zájmem o přírodu, péči o ni a její ochranu se zvláštním přihlédnutím k pražské přírodě. lektorská činnost zaměřená na poznávání a péči o živou a neživou přírodu (mimoškolní výchova a vzdělávání). spolupráce s odbornými pracovišti a dalšími neziskovými subjekty (např. školy, školky) na rozvoji občanské společnosti, environmetálního povědomí veřejnosti a vzdělávání v této oblasti. rozvíjet zájem dětí o pobyt v přírodě a péči o ni

Předmět činnosti:

Provozování klubovny spolku jako prostoru vzájemného setkávání a zázemí činnosti spolku. zajištění a podpora vzdělávacích, kulturních, sportovních a výchovných akcí. volnočasové aktivity pro děti, rodiče a dospělé. organizování dobrovolnických aktivit a brigád na pomoc přírodě. propagace aktivit spolku a ochrany přírody obecně