PRAGUE INTERNATIONAL ACADEMY z.s.

Název:PRAGUE INTERNATIONAL ACADEMY z.s.
Sídlo:Jivenská 1273/1, 140 00 Praha - Michle
IČO:14434962
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76160
Účel:

Účel spolku, který taktéž vymezuje hlavní činnost spolku nevýdělečné povahy ve smyslu ustanovení § 217 odst. 1 občanského zákoníku, spočívá v realizaci aktivit spojených s podporou péče o děti předškolního a školního věku (včetně poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů), jejich výchovou a vzděláváním se zaměřením na české děti a děti cizinců, zejména ukrajinského původu