Název: Powerlifting Gladiators z. s.
Sídlo: Řevničov 419, 270 54 Řevničov
IČO: 09608869
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 07. 11. 2020
Spisová značka: L 73973 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:A) zajišťovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;
B) zajišťovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo užívá;
C) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel;
D) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;
E) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení;
F) rozšiřovat povědomí o sportu mezi zájemci z řad veřejnosti, zejména pak mezi mládeží