Název: Pomoc v nouzi České republiky z.s.
Sídlo: Koněvova 2153/227, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 10797807
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 26. 05. 2021
Spisová značka: L 74719 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Duchovní a sociální činnost, šíření evangelia a zásad desatera božího přikázání
Účelem, cílem a společným zájmem členů je provozování pobytových zařízení veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech božího desatera. ve svých zařízeních je činnost služby duchovní, sociální, zdravotní, humanitární a charitativní, poradenské, osvětové, vzdělávací, výchovné, apod., včetně doplňkových služeb. své služby zaměřuje především na osoby vyloučené, osamělé, zdravotně postižené, na rodiny s dětmi, děti a mládež, lidi osobně a sociálně vyloučené nebo jinak znevýhodněné nebo ohrožené s cílem podpořit jejich a zlepšit vztahy. pracuje s dětmi, mládeží, dospělými, i seniory
Sociálně právní poradenství práce v sociálních službách v pobytových zařízeních, terénní práce
Pobytová zařízení spojená s přípravou na samostatný život pro mládež bez rodinného zázemí, z výchovných ústavů, dětských domovů, nápravně výchovných zařízení, vězeňské služby, pro lidi v hmotné nouzi
Filosofie dlouholetého projektu na úrovni celostátní působnosti zahrnuje: azylové ubytovaní, noclehárny a humanitární opatření pro lidi bez přístřeší v zimním období, potravinovou banku, azylové domy pro lidi se závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách, ubytovací zařízení pro osoby ohrožené násilím v rodinách a s handicapem, denní stacionáře pro lidi potřebující celodenní léčebnou a sociální pomoc, klubovny pro mladistvé. doplňkové služby tvoří odvoz klientů k lékaři a vyšetření a jiné potřebné činnosti pro pobyt klientů v daných zařízeních
Problematika integrace etnických a jiných sociálně vyloučených skupin čr
Kulturně vzdělávací programy, zájmové činnosti pro děti a mládež - pobytové vzdělávání
Vzdělávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a vyloučených
Informování veřejnosti a semináře k problematice bezdomovectví a začleňování osob jinak sociálně vyloučených
Veřejně prospěšné práce
Jiné živnosti
Volnočasové aktivity pro pro děti a mládež
Denní stacionáře hygieny, stravy a ošacení
Sociální bydlení - bydlení s dohledem sociální práce
Převoz klientů k lékaři
Pomoc lidem v nouzi v krizové situaci při náhlé smrti člověka, poradenská činnost
Potravinová banka, potravinová pomoc, šatník a jiné zásadní potřeby pro lidi bez přístřeší