Pod Javorovou skálou, z.s.

Název:Pod Javorovou skálou, z.s.
Sídlo:Jistebnice 1, 391 33 Jistebnice
IČO:14142945
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:12.01.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 8900
Účel:

1.hlavní činností spolku je usilování o zachování a rozvoj přírodních, rekreačních a estetických hodnot místní krajiny. tato krajina leží v přírodním parku jistebnická vrchovina a je součásti dobrovolného svazku obcí čertovo břemeno a venkov, jejíž prioritou je zejména podpora přiměřeného cestovního ruchu, stabilizace a rozvoj zemědělství a lesnictví, a zlepšování kvality životního prostředí. 2.spolek hodlá být dotčeným subjektem správních a dalších řízení v případě jakýchkoliv aktivit, které by ve svých důsledcích mohly vést k poškození až znehodnoceni přírody a krajiny a ke znemožnění jejího šetrného využívání hospodářského i rekreačního. za takovou aktivitu považuje spolek v první řadě plánovaný rozvoj golfového hřiště a ubytovacích kapacit v lokalitě alenina lhota, ounuz, javoří, cunkov. kde bude žádat podrobné informace a zapojovat se do správních řízení. 3.účast ve správních a jiných řízení, ve kterých mohou byt dotčeny zájmy ochrany krajiny, přírody a životního prostředí a požadovaní informací od všech správních orgánů informace o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. 4.v rámci provozování svých hlavních činností může spolek provozovat vedlejší hospodářskou činnost, kdy zisk bude použit výhradně k podpoře svých hlavních činností