Pobyty s úsměvem, z. s.

Název:Pobyty s úsměvem, z. s.
Sídlo:Obora 238, 331 51 Obora
IČO:19392371
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10378
Účel:

Základními účely spolku jsou: a)podpora pomoci rodinám dětí s poruchou autistického spektra, b)zajištění osobní asistence pro děti a mládež s pas, c)zajištění odlehčovacích pobytů pro děti a mládež s pas bez rodičů, d)zajištění odlehčovacích pobytů pro celé rodiny dětí s pas, e)zajištění programu ve volném čase pro děti a mládež s pas, f)rozvoj samostatnosti dětí a mládeže s pas, g)podpora kooperace mezi dětmi bez omezení s dětmi s pas, h)podpora studentů pedagogiky a rozvoj jejich praxe, i)možnost asistence pro děti s pas v rodinách a pomoc v každodenním životě, j)podpora setkávání rodičů a příznivců dětí, mládeže a jiných osob s pas, k)informování široké veřejnosti o problematice pas, tvorba propagačních materiálů, publikační činnost, l)organizace dobrovolnické činnosti ve prospěch cílové skupiny, m)rozvíjení aktivit, které směřují k podpoře cílové skupiny

Předmět činnosti:

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spojili pedagogové, studenti, rodiny a příznivci lidí s poruchou autistického spektra (dále jen pas), aby ulehčili rodinám, dětem, mládeži a lidem s pas v každodenním běžném životě, a to v podobě zorganizování pobytových akcí, víkendových akcí a vyplněním volného času účastníků