Název: Play a part, z. s.
Sídlo: Hvozdíková 844, 463 12 Liberec - Liberec XXV-Vesec
IČO: 10956069
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 17. 06. 2021
Spisová značka: L 13061 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:A) hmotná i nehmotná podpora charitativních projektů a neziskových organizací, b) hájení zájmů svých členů, za tím účelem realizování spolupráce s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, c) napomáhání rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti dalšími formami své činnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. d) provozování sportu a obdobné činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, organizace této činnosti a vytváření materiálních a tréninkových podmínek e) zajišťování vzdělávání svých členů v oblasti sportu, jejich školení