Platforma pro rozvoj a podporu obnovitelných zdrojů energie, z.s.

Název:Platforma pro rozvoj a podporu obnovitelných zdrojů energie, z.s.
Sídlo:Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město
IČO:17307503
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76501
Účel:

Všestranný rozvoj činnosti v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie a vytváření zá - kladny pro členy k dalšímu rozvoji a prosazování zájmů spolku. k tomuto cíli spolek vyvíjí činnosti směřující k rozvoji a podpoře nových přístupů a technologií ve využívání obnovi - telných zdrojů energie. cílem spolku je rovněž hledat a podporovat cesty k omezování zá - vislosti české a evropské energetiky na fosilních zdrojích a podporovat energetickou bez - pečnost a soběstačnost české republiky a dalších států eu v souladu s posláním spolku a vymezeným předmětem hlavní činnosti