Petang klub Valtice, z.s.

Název:Petang klub Valtice, z.s.
Sídlo:Josefská 939, 691 42 Valtice - Valtice
IČO:19327421
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:26.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 29056
Účel:

Účelem spolku je zejména rozvoj, podpora, propagace a organizace petangového sportu na regionální, národní, případně mezinárodní úrovni. zejména podpora a vzdělávání všech zájemců o tento sport, prostřednictvím pořádání sportovních a kulturně společenských akcí s tímto sportem spojených

Předmět činnosti:

A)organizování profesionálních i volnočasových jednorázových sportovních akcí, b)zřizování a pořádání petangových škol, letních petangových kempů a dalších petangových soutěží, c)spolupráce s profesionálními i volnočasovými sportovními kluby formou finanční, materiální i metodické pomoci, d)propagace aktivit spolku a sportovní osvěta prostřednictvím pořádání jednorázových sportovních akcí a informování veřejnosti, e)vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, f)podpora a vzdělávání talentované mládeže i všech členů klubu, g)spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni