PERRARUS, nadační fond

Název:PERRARUS, nadační fond
Sídlo:tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc - Olomouc
IČO:19278250
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:25.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 1444
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu, pro který se nadační fond zakládá, je zejména nikoli však výlučně zachování a další rozvoj rodinného bohatství, udržení rodinného majetku v nedělené podobě a budování dobrého jména rodiny zakladatelů, přičemž nadační fond, tak může činit zejména zajišťováním životních potřeb členů rodiny zakladatelů, zejména zajišťováním odpovídající lékařské péče, podporou vzdělávání, podporou duchovního rozvoje a profesní kvalifikace, schopností a zkušeností, zajišťováním vlastního bydlení, podporou podnikatelské činnosti nebo uspokojováním jiných životních potřeb členů rodiny zakladatelů. účel nadačního fondu má nepřetržitou a opakovanou povahu. platí, že je trvale možné, aby nadační fond mohl nadále plnit svůj účel, jestliže může jakýmkoliv způsobem nadále podporovat rodinu zakladatelů nebo jestliže je vlastníkem nějakého majetku. nadační fond vykonává činnosti vázající se k jeho účelu, které mohou být uvedeny ve statutu nebo reglementech. připouští se možnost podnikání nadačního fondu za splnění podmínek stanovených právními předpisy