Organizace pro sport a vzdělávání European Kids, zapsaný spolek

Název:Organizace pro sport a vzdělávání European Kids, zapsaný spolek
Sídlo:Dukelská 101, 339 01 Klatovy - Klatovy III
IČO:17841046
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:20.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10254
Účel:

A)organizovat trávení volného času dětí a mládeže v rámci zapojení do sportovních (zejména lyžařských), vzdělávacích a zájmových aktivit a vytvářet pro to materiální a výchovné podmínky, b)vytvářet široké možnosti pro sportování mládeže, c)vytvářet ekonomickou základnu pro plnění vlastních cílů, včetně realizací vlastních činností, d)budovat, provozovat a udržovat sportovní, tělovýchovná a jiná zařízení, která bude vlastnit nebo užívat, e)vést své členy a ostatní účastníky sportovního procesu realizovaného v rámci spolku k dodržování základních etických, estetických, technických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti sportu, vzdělání, jazykových znalostí, tělesné kultury, mentální vyspělosti a kultury vůbec, f)hájit zájmy členů zapsaného spolku a za tím účelem spolupracovat s orgány samosprávy, s ostatními organizacemi i jednotlivci, g)dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví na šumavě, a to zejména formou veřejně prospěšných prací, jakož i vlastní organizační a osvětovou činností

Předmět činnosti:

A)organizováním tréninkové činnosti svých členů, b)organizováním soutěžní činnosti svých členů, c)organizováním soustředění, výměnných pobytů, instruktážních činností, zajišťováním trenérů, realizací přednášek, besed a kurzů pro své členy i pro širší veřejnost, d)navazováním kontaktů s institucemi podobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí, e)propagací sportu v regionu