Název: Okresní svaz futsalu Ústí nad Labem
Sídlo: Husovo náměstí 152, 403 17 Chabařovice
IČO: 09407545
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 03. 09. 2020
Spisová značka: L 73751 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem svazu je organizování futsalu ve spolupráci se sfčr a případně též ve spolupráci s jeho ostatními pobočnými spolky a s fotbalovou asociací české republiky, jíž je sfčr členem. k tomuto účelu svaz při sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti zejména: a) pečuje o komplexní rozvoj a propagaci futsalu v obvodu vyššího územního samosprávného celku, v němž sídlí, a pro nějž byl zřízen a vytváří všestranné a rovnoprávné podmínky; b) podporuje futsal na území okresu, se zvláštním zaměřením na rozvoj futsalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách