Okresní svaz futsalu Písek

Název:Okresní svaz futsalu Písek
Sídlo:Putim 124, 397 01 Putim
IČO:11994614
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 75471
Účel:

Účelem svazu je organizování futsalu ve spolupráci se sfčr a případně též ve spolupráci s jeho ostatními pobočnými spolky a s fotbalovou asociací české republiky, jíž je sfčr členem. k tomuto účelu svaz při sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti zejména: a) pečuje o komplexní rozvoj a propagaci futsalu v obvodu vyššího územního samosprávného celku, v němž sídlí, a pro nějž byl zřízen a vytváří všestranné a rovnoprávné podmínky. b) podporuje futsal na území okresu, se zvláštním zaměřením na rozvoj futsalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách