Název: Oddíl SBŠ Český Těšín
Sídlo: Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
IČO: 09504877
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 15. 09. 2020
Spisová značka: L 19424 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel:Základním účelem a hlavní činností sbš je a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty, b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných anebo užívaných d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatníma sportovními organizacemi i jednotlivci, e) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu, f) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcí, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, h) spravovat vlastní majetek