Název: Odborová organizace zaměstnanců Energie ČS, a.s.
Sídlo: Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 09471928
Právní forma: Odborová organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 28. 08. 2020
Spisová značka: L 73817 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Posláním odborové organizace je prosazování a obhajoba pracovněprávních, mzdových, sociálních, profesních, vzdělávacích, společenských a kulturních zájmů svých členů. odborová organizace organizuje akce na ochranu a prosazení práv a oprávněných zájmů svých členů, vede jednání s orgány veřejné správy a samosprávy, se zaměstnavateli a zaměstnavatelskými svazy, uzavírá smlouvy, dohody a kolektivní smlouvy