Název: Odborová organizace bezpečnostních sborů hlavního města Prahy
Sídlo: Zeyvalova 548, 277 13 Kostelec nad Labem
IČO: 09726519
Právní forma: Odborová organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 23. 12. 2020
Spisová značka: L 74183 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Hájit a prosazovat zákonná práva příslušníků a zaměstnanců, prosazovat a ochránit sociální jistoty a práva, prosazovat zlepšování podmínek pro výkon služby a pracovních podmínek, včetně podílu na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonu služby, zajišťování zpráv a informací pro své členy, zastupování a prosazování oprávněných zájmů členů při projednávání záležitostí výkonu služby a zaměstnání, zajištění informací o pravděpodobném vývoji zaměstnanosti v bezpečnostním sboru, stavu a struktuře příslušníků v bezpečnostním sboru, základních podmínkách výkonu služby a jejich změnách a stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby, poskytování bezplatného právního poradenství, zejména v oblasti pracovního práva, vést nebo se účastnit kolektivního vyjednávání, přijímat stanoviska ke kolektivnímu vyjednávání a případně se jej účastnit jako člen vyššího celku, spolupracovat s ostatními odborovými svazy a společenskými organizacemi, případně s nimi koordinovat svou činnost zejména ve vztahu k státním a hospodářským orgánům, politickým stranám a hnutím, společenským organizacím a dalším institucím