Název: Ochránci práv občana, z.s.
Sídlo: Lesní 1334, 560 02 Česká Třebová
IČO: 09974911
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 04. 03. 2021
Spisová značka: L 13672 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel:Hlavním účelem a posláním spolku je ochrana práv občanů české republiky, poradenství pro sociálně znevýhodněné občany české republiky, ochrana dlužníka i věřitele, svobodných matek, otců, podpora jiných neziskových organizací, které plní svůj účel v zájmu sociálně znevýhodněných občanů české republiky
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:A)praktické činnosti členů ve spolupráci s dalšími orgány veřejné moci b)kooperace s jinými sdruženími mající obdobný cíl popsaný v čl.ii. c)soustřeďování a poskytování informací jeho členům d)další vzdělávání jeho členů za účelem plnění cílů popsaných v čl. ii. e)osvětové činnosti f)účasti při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány g)praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni h)zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví i)přijímání a udělování grantů, podpor, dotací, subvencí a darů za účelem naplnění cílů a vizí spolku popsaných v čl. ii. j)vzájemné podpory všech členů spolku