Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Název:Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
Sídlo:Červeného kříže 1672/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO:49593412
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:10.06.1993
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 39645
Účel:

Naplňování poslání a úkolů českého červeného kříže shodně s účelem a posláním českého červeného kříže jako hlavního spolku, a to v rámci vymezené věcné a územní působnosti oblastního spolku českého červeného kříže dle stanov českého červeného kříže a registrace oblastního spolku českého červeného kříže s působností v okrese ostrava. posláním českého červeného kříže je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy a usilovat o naplňování základních principů červeného kříže a červeného půlměsíce. český červený kříž má oprávnění a postavení národní společnosti červeného kříže dle ženevských úmluv o ochraně obětí válek z 12.8.1949 a dodatkových protokolů k těmto úmluvám a plní úkoly vyplývající zejména z těchto úmluv, statutu mezinárodního hnutí červeného kříže a červeného půlměsíce, rezolucí mezinárodních konferencí červeného kříže a červeného půlměsíce, zákona č. 126/1992 sb., o ochraně znaku a názvu červeného kříže a o československém červeném kříži, jakož i stanov českého červeného kříže. mezi jeho hlavní poslání tak náleží: - činnost výlučně uznané pomocné organizace vojenské zdravotnické služby, - působnost v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, - poskytování pomoci v případě ozbrojených konfliktů, katastrof a jiných mimořádných událostí, - poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb, - spolupráce s veřejnou správou na poli sociálním, zdravotním a humanitárním, - spolupráce s poskytovateli zdravotní péče, - šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva a nápomoc veřejné správě při plnění závazků z mezinárodního humanitárního práva, - provozování pátrací služby, - výchova obyvatelstva k dovednosti první pomoci, k bezpříspěvkovému dárcovství krve a dalším formám účasti na plnění zdravotnických úkolů, - vytváření rámce pro účast občanů na plnění úkolů červeného kříže