nukleon lab, z.s.

Název:nukleon lab, z.s.
Sídlo:Davídkova 2375/29, 180 00 Praha - Libeň
IČO:17935687
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:14.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77109
Účel:

Účelem spolku je rozvoj a realizace kulturních hodnot zejména v oblasti filmového umění

Předmět činnosti:

1. sdružování osob, které mají zájem o rozvoj umění a kultury hlavně filmové, divadelní, hudební, literární a výtvarné. 2. poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti tvorby, rozvoje, obnovy, ochrany a prezentace zejména kulturně - uměleckých hodnot. 3. podporovat kulturnost, umění, film, hudbu, filmová a hudební díla, literární díla, výtvarná díla, tvořivost, obchod, design, rozvíjet, interpretovat a šířit umění. 4.podporovat umělecké činnosti umělců, filmařů, skladatelů, interpretů. 5. podporovat, spolupracovat a rozvíjet menšinové zájmy zejména v oblasti kulturně - uměleckých hodnot, umění a podobně. 6. spolupracovat s orgány obce při koordinaci rozvoje území své působnosti, včetně zpracovávání a realizace programů podpory a rozvoje. 7. spolupráce se státními a nestátními institucemi v čr i v zahraničí, participace a podporování na aktivitách zs, nadací, sdružení a dalších komunit podobného zaměření, zs podle potřeby uzavírá s těmito organizacemi smlouvy. 8. pořádání a realizace kulturních, společenských, osvětových a sportovních akcí, výstav, výměnných pobytů, zájmových aktivit s cílem rozvíjet umění a kulturu. 9. organizování kulturně - společenských programů a akcí, včetně propagační činnosti, účinkování na filmových projekcích, koncertech a jiných akcích, v rámci propagační činnosti a propagace v médiích prezentovat kromě vlastní činnosti také činnosti subjektů, se kterými byly uzavřeny sponzorské, popřípadě jiné smlouvy a dohody. 10. pořádání školení, teambuildingů, filmových projekcí, prezentací, besed, kurzů, tvůrčích programů, outdoorových programů, vzdělávacích aktivit. 11. tvorba a realizace marketingu a propagace území své působnosti. 12. poskytování informací prostřednictvím internetu, realizace vydavatelské činnosti, publikační činnosti, reklamní činnosti, aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a informačních služeb. 13. realizace a zpracování projektů s cílem získání finančních prostředků z různých fondů, vyhledávat partnery a sponzory za účelem nejen finančního a materiálního zabezpečení oz, ale také pro podporu a pomoc při realizaci cílů a úkolů. 14. spolupráce s kulturními, popřípadě jinými domácími a zahraničními osobami a organizacemi zejména v oblasti kultury, umění, filmu, vzdělávání, vědy, výzkumu a nových technologií. 15. poradenství a konzultace v oblasti kultury, umění a vzdělávání

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší, kterou je hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti výhradně související s aktivitami spolku