Nová Sympathea, z. s.

Název:Nová Sympathea, z. s.
Sídlo:Bublíkova 2187/1, 182 00 Praha - Libeň
IČO:19153970
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77434
Účel:

Hájení práv osob s vyššími nároky na podporu a péči a prosazení takových změn v systému sociální péče a podpory, které mají zajistit těmto osobám a jejich rodinám či pečujícímu okolí dostupné, moderní, profesionální a přiměřeně nárokové sociální služby

Zapojení rodiny do systému péče o duševně nemocné

Poskytování informací a koordinace činnosti mezi neformálními pečujícími o duševně nemocné

Předmět činnosti:

Dokumentování života rodin s členem, který trpí duševním onemocněním a poskytnutí jim hlasu

Pořádání vzdělávacích programů pro neformální pečující o lidi s duševními obtížemi

Vysvětlování a zviditelňování potřeb neformálních pečovatelů o lidi s duševním onemocněním formou přednášek, kurzů, vzdělávacích materiálů, podcastů a videí

Vydávání tiskových materiálů a knih na podporu a pro vzdělávání rodinných příslušníků lidí s duševními obtížemi

Získání právní, terapeutické či psychiatrické pomoci a zajištění odlehčujících služeb pro neformální pečovatele

Podpora rodinám v zajištění samostatného, ale podporovaného bydlení lidí s duševním onemocněním, v zajištění jejich příjmu nad rámec nedostatečného id, z kterého budou moci žít a v nalezení způsobu, jak jim zajistit budoucnost po smrti pečujících

Vytvoření bezpečného prostředí pro pečující a blízké osoby lidí s duševním onemocněním, poskytování podpory a informací v oblasti péče o duševní zdraví

Umožnění participace neformálních pečovatelů na řešení problémů a na hledání nástrojů ke změně v psychiatrické péči

Koordinace aktivit v jednotlivých regionech

Sledování zahraniční psychosociální péče a usilování o přenos nejlepší praxe do čr

Komunikace s veřejností, odbornou i laickou, popisování stávající situaci a přinášení do celospolečenské debaty náměty na její řešení

Advokacie na podporu neformálních pečovatelů, tvorba návrhů systémových změn nelegislativní i legislativní povahy v podpoře duševně nemocných a pečujících o ně