Nezbedové, z.s.

Název:Nezbedové, z.s.
Sídlo:Křivého 2769/13, 612 00 Brno - Královo Pole
IČO:17800811
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28700
Účel:

2. pro naplnění výše uvedených cílů činnosti spolek vytváří optimální materiální podmínky. vedle uvedeného spolek usiluje o to, aby výše uvedené činnosti byly realizovány v prostředí, které bude vzhledem k povaze dané činnosti vykazovat co nejvyšší míru vhodnosti

1. hlavní činností a cílem spolku je služba péče o dítě v dětské skupině, dle zákona 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. při utváření aktivit spojených s předškolní péčí spolek dbá, aby docházelo k tomu, že dětem budou předávány dovednosti, které jim pomáhají optimální hravou formou rozvíjet zejména svou fantazii, začleňování se do kolektivu, vnímání světa kolem nás, kreativitu, pohyblivost, komunikativnost a samostatnost. činnost spolku je také zaměřena na organizaci a pořádání sportovních, vzdělávacích, kulturních, výchovných a uměleckých akcí pro všechny věkové skupiny, a tedy nabízení možností aktivního trávení volného času, jež povedou k osobnímu rozvoji zúčastněných