Název: Next Level Fitness z. s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 24, 390 03 Tábor - Klokoty
IČO: 10836420
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 28. 05. 2021
Spisová značka: L 8779 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel:A) zajišťovat sportovní a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;
B) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže;
C) vytvářet, zajišťovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo užívá;
D) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel;
E) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;
F) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení;
G) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností