Nespokojení z.s.

Název:Nespokojení z.s.
Sídlo:Mrkosova 542/4, 159 00 Praha - Velká Chuchle
IČO:19072414
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77320
Účel:

Vytvoření a fungování svobodné diskusní a názorové platformy poskytující svým členům nezávislý prostor pro diskusi o budoucnosti české republiky a občanské společnosti na principech svobody, solidarity, demokracie, sociální spravedlnosti a právního státu a dále participace občanské společnosti na správě veřejných záležitostí včetně tvorby strategických dokumentů, diskuse v rámci občanské společnosti i diskuse s orgány veřejné správy včetně pořádání diskusních a vzdělávacích akcí, spolkových i veřejných shromáždění

Předmět činnosti:

A) výzkum a vzdělávání v oblastech spojených s účelem spolku, b) analýzy, komentování a propagace záležitostí spojených s účelem spolku, c) praktické spolupráce sjinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí, e) organizování kampaní a petičních aktivit, f) propagace aktivit spolku a osvěta např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti, g) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, h) poradenská a konzultační činnosti, i) účast na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se naplňování účelu spolku, j) účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy definované účelem spolku, k) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, l) příprava a realizace projektů směřujících k naplňování účelu spolku