(Ne)ohrožené děti, z.ú.

Název:(Ne)ohrožené děti, z.ú.
Sídlo:Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař
IČO:17548900
Právní forma:Ústav
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:13.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 1090
Předmět činnosti:

Založení a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Pomoc dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině (děti žijící v dd, zdvop, vú, ddš, pěstounské péči a dalších formách nrp)

Pomoc dětem, vyrůstajícím v dysfunkčních rodinách (pomocí doučování, nabídka aktivního trávení volného času, školní pomůcky, zvládání těžkých životních situací, aj.)

Pomoc rodinám a jejím příslušníkům (pomocí rozhovorů, seminářů, přednášek, distribuce potravin a drogerie, aj.)

Šíření osvěty o problematice ústavní výchovy, o systému nrp, o týraných a zanedbávaných dětech, o různých výchovných metodách, postupech, atd... (pomocí webového portálu, tištěného materiálu i rozhovorů)

Provoz informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v online prostředí i mimo něj