Naše srdce patří Lipnu, z.s.

Název:Naše srdce patří Lipnu, z.s.
Sídlo:Horní Planá 1, 382 26 Horní Planá
IČO:17839181
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:20.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 9092
Účel:

Účelem spolku je sdružování fyzických a právnických osob s cílem: 1. ochrany přírody a krajiny a zajištění udržitelného rozvoje v oblasti, tak aby byly zachovány jak přírodní lokality, ale také kvalita života místních obyvatel a chatařů. spolek bude aktivní v popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí

2. účelem spolku pro naplňování výše uvedených cílů je zejména aktivní účast a prosazování zájmů podle právních předpisů upravující ochranu přírody, krajiny či životního prostředí, a v případě, že tak právní řád umožňuje nebo v budoucnu bude umožňovat taktéž ve správních řízeních podle zákonů upravujících stavební řízení jako jsou řízení ohledně územního plánování, studií územního rozvoje, zjišťovacích řízeních nebo v řízeních o posuzování vlivů staveb na životní prostředí