NÁRODNÍ ŠKOLA STRÁŽCŮ, z.s.

Název:NÁRODNÍ ŠKOLA STRÁŽCŮ, z.s.
Sídlo: , 471 53 Svojkov - Svojkov
IČO:17249759
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13383
Účel:

Národní škola strážců aktivně podporuje pozitivní změny ve společnosti a svou činností přispívá k uvědomění vlastní zodpovědnosti každého jedince a k šíření naděje mezi všemi občany. svou činností chce spolek pořádat akce za účelem vzdělávání a propojování křesťanů z různých denominací

Předmět činnosti:

Spolek naplňuje svůj účel hlavní činností, která tvoří komplex vzdělávacích aktivit zahrnujících: setkávání sympatizantů a podporovatelů spolku za účelem duchovního růstu, obnovy a vzdělávání. provozování webových stránek a platforem na sociálních médiích. pořádání regionálních a národních setkávání sloužících ke spolupráci a vzdělávání křesťanů. k posílení spolupráce mezi různými církvemi, komunikaci mezi nimi. podpora sebeúcty a vzájemného respektu. duchovní vzdělávání a koučink křesťanů formou zpoplatněných přednášek a kurzů. organizace seminářů s českými a zahraničními lektory. zahraniční stáže pro studenty školy. vydávání a šíření audio a video nahrávek a učebních pomůcek