Název: Národní institut pro životní prostředí, z.ú.
Sídlo: Karlovo náměstí 557/30, 120 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 10811800
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 26. 05. 2021
Spisová značka: U 961 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:A)realizace analytické, vzdělávací a výzkumné činnosti v oblasti otázek životního prostředí a života člověka
B)iniciace a vedení veřejné odborné diskuze o dopadech rozhodnutí evropských či českých institucí na hospodářství, legislativu a obyvatelstvo v oblasti životního prostředí
C)zajišťování možných rizik ohrožujících životního prostředí, prevence poškozování přírody, krajiny a hospodářství
D)organizace konferencí, seminářů a odborných setkání
E)propagace otázek spojených s rozvojem životního prostředí na veřejnosti, mezi právními subjekty, v akademické i neziskové sféře, u institucí veřejné správy i samosprávy
F)vývoj, podpora a realizace projektů v oblasti životního prostředí a života člověka
G)podpora a spoluvytváření státní politiky v oblasti životního prostředí a života člověka
Statutární orgán - ředitel: ředitel: petr břicháček, dat. nar. 5. října 1976 karlovo náměstí 557/30, nové město, 120 00 praha 2 den vzniku funkce: 26. května 2021
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel ústavu zastupuje ústav samostatně