Název: Nadační fond V
Sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno - Brno-město
IČO: 09785094
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 30. 12. 2020
Spisová značka: N 757 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel nadačního fondu:Nadačního fond je založen za dobročinným účelem. jedná se v první řadě o podporu zakladatele a osob jemu blízkých, a to jak ve faktickém, tak právním slova smyslu. dále se jedná o podporu donátorů nadačního fondu a osob jim blízkých; a osob, které svěřily nadačnímu fondu majetek do správy a osob jim blízkých. podrobnosti upravuje statut nadačního fondu