Název: Nadační fond Stadler-Trier
Sídlo: Celetná 558/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 10995421
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 06. 2021
Spisová značka: N 1971 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:Účel nadačního fondu je společensky užitečný, spočívající v: (a) přidělování stipendií mladým talentovaným studentům hudby a mladým hudebním profesionálům ve věku do 30 let za účelem jejich dalšího uměleckého rozvoje na školách a vzdělávacích zařízeních prvotřídní kvality či u hudebních pedagogů v české republice, švýcarsku, na slovensku, případně v usa, kanadě a velké británii. ve výjimečných případech může nadační fond, se souhlasem správní rady, přidělit stipendium i osobám starším než 30 let. nadační fond může pořádat symposia, přednášky a kurzy v oboru klasické hudby. nadační fond nepodporuje činnost souborů zaměřených na soudobou vážnou hudbu a starou hudbu interpretovanou na autentické dobové nástroje; (b) přidělování příspěvků na pořízení či opravu hudebních nástrojů pro mladé talentované studenty hudby či pro hudební školy a instituce; (c) podpora organizátorů, promotérů a institucí např. organizátoři mistrovských kurzů, hudebních akademií, umělecké školy apod., které realizují projekty podporující mladé talentované studenty hudby a mladé hudební profesionály do 30 let jejich věku. ve výjimečných případech může nadační fond, se souhlasem správní rady, podpořit i hudební profesionály starší než 30 let. (d) založení a provozování základní knihovny se specializovaným fondem ; (e) pořádání koncertů, hudebních mistrovských kurzů a dalších akcí, které se vztahují k účelu nadačního fondu, tj. podpora mladých hudebních talentů a studentů klasické hudby v jejich profesním a osobnostním růstu; (f) pořádání seminářů, přednášek a konferencí, které se tématem vztahují ke klasické hudbě; (g) finanční podpora renovace poškozených varhan v české republice, které by po odborné opravě měly potenciál plnit i uměleckou funkci v místních komunitách a pozvednout tak místní kulturní a umělecký život; (h) nákup a prodej hudebních nosičů; (i) poskytování reklamních služeb; (j) poskytování práv k užití práv duševního vlastnictví, vlastněných nadačním fondem; a (k) administrativní a provozní činnosti souvisejících s nájmem a podnájmem nemovitého majetku zakladatele nebo jeho části, umístěného na území české republiky nebo jeho výprosy pro dobročinné účely v souladu s účelem nadačního fondu
ID datové schránky: t6dceed
Příjem datových zpráv: Ne